Takí sme boli - prezentácia knihy

Prezentácia knihy Pavla Mariu Smejkala 22.11. o 18:00 v Stredoeurópskom dome fotografie

 

Prvá knižná publikácia k dlhodobému projektu Takí sme boli mapujúcemu amatérske

rodinné archívy na Slovensku v rozpätí rokov 1948 až 1989.

Autor a kurátor projektu Pavel Maria Smejkal sa touto knihou snaží upozorniť na bohatstvo

a hodnotu tohto materiálu a prostredníctvom súkromných spomienok zachytiť aj

našu kolektívnu pamať.