TEATRÁLNY SVET
THEATRICAL WORLD
1839–1939

 

Kurátorka / Curator
Anna Grusková

Organizátor
/ Organizer

Divadelný ústav

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
9:00 – 17:00

Lístky / Tickets
4 € / 2 €

Kontakt / Contact
+421 2 20487 102, 103
www.theatre.sk
www.snm.sk

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava