SORELA (CZ)

CHCETE SOCIALISTICKÝ REALISMUS? MÁTE HO MÍT!
DOYOU WANT SOCIALISTIC REALISM? YOU WILL GET IT!

Kurátor / Curator
Josef Moucha

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

České centrum

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

 

Lístky / Tickets
3 €
platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Stredoeurópsky
dom fotografie,
Galéria Profil
Prepoštská 4
Bratislava