SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA / THE SLOVAK NEW WAVE

80. ROKY / THE 80'S

Kurátori / Curators
Lucia L. Fišerová,
Tomáš Pospěch

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

BONA FIDE
v spolupráci s GHMP

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

Lístky / Tickets
5 € – platí pre všetky
výstavy v Dome umenia
/ KHB / valid for all
exhibitions in KHB

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Dom umenia
/ Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12
Bratislava