OLJA TRIAŠKA STEFANOVIČ (SK)

ŠTAFETA MLADOSTI
RELAY RACE OF YOUTH

Kurátorka / Curators
Bohunka Koklesová

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Agentúra Artlines,
Bratislava Staré mesto

Otvorené / Open
denne / daily
13:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Galéria Z,
Zichyho palác
Ventúrska 9
Bratislava