NIKOLA MIHOV (BG)

ZABUDNI NA SVOJU MINULOSŤ
FORGET YOUR PAST

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Bulharský kultúrny
inštitút

Otvorené / Open
pondelok – piatok
/ Monday – Friday
9:30 – 12:00
13:00 – 17:30
8. 11.
13:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 0140
www.bulkis.sk

Bulharský kultúrny
inštitút
Jesenského 7
Bratislava