MILOTA HAVRÁNKOVÁ (SK)

VÝBER Z TVORBY 1964–2014
SELECTED WORKS 1964–2014

Kurátorka / Curator
Anna Vartecká

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

SVU

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
14:00 – 18:00

Lístky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5296 2402
www.svu.sk

Galéria Slovenskej
výtvarnej únie – Umelka
Dostojevského rad 2
Bratislava