MEMORY LAB (SK, FR, HU, SL, DE)

SPOLOČNÝ PROJEKT EURÓPSKEHO MESIACA FOTOGRAFIE
COMMON PROJECT OF THE EUROPEAN MONTH OF PHOTOGRAPHY

Kurátor / Curators
Bohunka Koklesová,
Michaela Bosáková

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Francúzsky inštitút
na Slovensku

Otvorené / Open
pondelok – piatok
/ Monday – Friday
8:00 – 19:00
8. 11. – 9. 11.
10:00 – 17:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 6521

Francúzsky inštitút,
Sedlárska 7,
Bratislava