MASTERCLASS: MULTIMEDIA WORKSHOP

 

Organizátor / Organizer
Stredoeurópsky dom fotografie
/ Central European House
of Photography
Prepoštská 4,  Bratislava

Lektor / Lecturers
Chien-Chi Chang (TW)

Termín / Date: 

8.-9.11.2014

Cena / Price
150 €

Kontakt / Contact
Mgr. Veronika Paštéková,
+421 905 127 185
veronika.pastekova@gmail.com
www.sedf.sk


Chien-Chi Changje členom svetoznámej skupiny Magnum Photos. Založili ju po druhej svetovej vojne Robert Capa, Henri Cartier-Bresson a George Rodger. Dnes je najprestížnejšou svetovou agentúrou. Vo svojej tvorbe sa Chien-Chi Chang venuje portrétom z iného uhla. Snaží sa definovať vzťah medzi fotografom a jeho objektom. K jeho známym cyklom patrí The Chain, kde zobrazil psychicky narušených ľudí v Taiwane, ktorí sú spojení reťazami, aby sa znížila ich pohyblivosť. Chien-Chi Chang získal množstvo prestížnych ocenení po celom svete.

Chien-Chi Chang is a member of the group Magnum Photos, which is famous worldwide. Magnum Photos was founded after World War II by Robert Capa, Henri Cartier-Bresson and George Rodger. Today it is the most prestigious international photography agency. Chien-Chi Chang's work is devoted to portraiture from a different angle. This approach seeks to define the relationship between the photographer and his subject. One of his well-known series is "The Chain" in which he depicts mentally disturbed people in Taiwan who are restrained by chains to reduce their mobility. Chien-Chi Chang has won many prestigious awards worldwide.