MAGNUS CEDERLUND (SE)

FOTOGRAFIE O MNE
PICTURES OF ME

VÍŤAZ / WINNER
PORTFOLIO REVIEW
BRATISLAVA 2013

Otvorené / Open
utorok – sobota
/ Tuesday – Saturday
15:00 – 19:00

Lístky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+421 911 238710
www.staremesto.sk

Galéria F7,
Františkánske nám. 7,
Bratislava