LIU XIA (CN)

 

Kurátor / Curator
Guy Sorman

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Centrum současného
umění DOX
/ DOX Centre for
Contemporary Art

Otvorené / Open
pondelok - piatok / Monday - Friday
13:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
2 €

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Galéria Cypriána
Majerníka
Ventúrska 9
Bratislava