LEICA OSKAR BARNACK AWARD 2013

EVGENIA ARBUGAEVA
CIRIL JAZBEC

Kurátor / Curators
Leica Camera AG

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Leica Camera AG

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

 

Lístky / Tickets
3 €
platí pre všetky výstavy
v SEDF / valid for all
exhibitions in SEDF

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Stredoeurópsky dom
fotografie, Galéria
Martina Martinčeka,
Prepoštská 4,
Bratislava