KORNÉL DIVALD (SK)

ZÁBERY Z BOJÍSK ŠARIŠSKEJ A ZEMLÍNSKEJ ŽUPY 1915
IMAGES FROM THE BATTLEGROUNDS OF ŠARIŠ AND ZEMPLÍN PROVINCE 1915

Kurátor / Curator
Sylvia Sipos

Organizátor
/ Organizer

SNM – Múzeum kultúry
Maďarov na Slovensku

 

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Občianske združenie
Tradície a hodnoty,
Hungarian National
Museum

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
10:00 – 17:00

 

Lístky / Tickets
3 € / 1,50 €

Kontakt / Contact
+421 2 2049 1255
www.snm.sk

Slovenské národné
múzeum – Múzeum
kultúry Maďarov
na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava