JOSÉ GUERRERO (ES)

 

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Veľvyslanectvo
Španielskeho
kráľovstva

Otvorené / Open
pondelok – sobota
/ Monday – Saturday
14:00 – 18:00

Lístky / Tickets
voľný vstup / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 2046 6106
www.ulib.sk

Výstavná sála
Univerzitnej knižnice
v Bratislave,
Michalská 1
Bratislava