GEORGY KOLOSOV (RU)

KRISTOVA PROCESIA PRE TVORCU ZÁZRAKOV
CHRIST PROCESSION OF THE WONDERWORKER

Kurátor / Curators
Evgeny Berezner
Irina Tchmyreva

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Františkánsky kláštor
v Bratislave

Partneri / Partners:
IRIS Art Foundation,
GARAGE Museum
of Contemporary Art,
ROSIZO State

Center for Museums
and Exhibitions,
Ministry of Culture
of Russia, PhotoVisa
International Festival
of Photography

 

 

Otvorené / Open
utorok – nedeľa
/ Tuesday – Sunday
14:00 – 18:00

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Kaplnka
sv. Jána Evanjelistu,
Františkánska 1,
Bratislava