FOTOGRAFICKÁ DIELŇA / PHOTOGRAPHIC WORKSHOP: STORYBOARD

 

Organizátor / Organizer
Stredoeurópsky dom fotografie
/ Central European House
of Photography
Prepoštská 4, P. O. Box 290
814 99 Bratislava, Slovakia

Lektor / Lecturers
Milota Havránková (SK)

Termín / Date: 22.11.2014

Cena / Price
70 Eur

Kontakt / Contact
Mgr. Veronika Paštéková,
+421 905 127 185
veronika.pastekova@gmail.com
www.sedf.sk


Kurz by mal byť určený pre pokročilejších fotografov, ktorým ide o rozmýšľanie vo fotografickom médiu. Prof. Milota Havránková viedla od roku 1991 Ateliér výtvarnej fotografie na VŠVU v Bratislave, v rokoch 1994–2005 prednášala na Katedre fotografie FAMU v Prahe. V súčasnosti vedie atelier Fotomédií v Banskej Bystrici. Svojim novým prístupom k fotografii nadchla a dodnes formuje mladú generáciu osobitých fotografov (v 70. rokoch napríklad autorov tzv. Slovenskej novej vlny). Za svoj prínos vo fotografii získala viacero ocenení. Fotografická dielňa je zameraná na hru s foto-obrazom, učí rozmýšlať, pochopiť súvislosti, uvolniť fantáziu a vytvoriť príbeh. V dnešnej vizuálnej kultúre je to jeden z najdôležitejších prvkov tvorivosti. Hľadať, vidieť a vedieť si vybrať...

The course is designed for relatively advanced photographers who seek to contemplate on the photographic medium. Beginning in 1991 Prof. Milota Havránková led the Photographic Studio at VŠMU (Academy of fine arts and design) in Bratislava. From 1994 to 2005 she lectured at the Department of Photography at FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts) in Prague. Currently she leads the studio Photomedia in Banská Bystrica. With her new approach to photography she captivates and still shapes the young generation of distinctive photographers. She has received several awards for her contributions to photography. Her workshop focuses on modifying the photographic image, teaching participants to think about and to understand the context, releasing the imagination and creating a story. In today's visual culture this is one of the most important elements of creativity. To search, to see and to know what to choose...