FOTOGRAFIA V SLUŽBÁCH PROPAGANDY
PHOTOGRAPHY IN THE SERVICE OF PROPAGANDA

 

Kurátorky / Curators
Bohunka Koklesová,
Michaela Bosáková

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Národné osvetové
centrum

Otvorené / Open
denne / daily
11:00 – 19:00

 

Lístky / Tickets
5 €
platí pre všetky výstavy
v Dome umenia
/ KHB / valid for all
exhibitions in KHB

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Dom umenia
/ Kunsthalle Bratislava
Námestie SNP 12
Bratislava