BORIS FARIČ (SI)

TOPOGRAPHIA SLOVENIAE RELICTAE

Kurátor / Curators
Dejan Sluga

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky,
Photon – Centre
for Contemporary
Photography

Otvorené / Open
pondelok – piatok
/ Monday – Friday
9:00 – 16:00

8. 11. – 9. 11.
10:00 – 16:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5726 7700
bratislava.embassy.si

Veľvyslanectvo
Slovinskej republiky
Ventúrska 5, Bratislava